Offerte aanvragen
Container bestellen
nl
fr
 • Onze bedrijfsterreinen

  Onze bedrijfsterreinen

  INDUSTRIEZONE KLEIN FRANKRIJK

Slide out
Bericht
TEL: +32 (0)55/30.59.59
Openingsuren
maandag7u-18u
dinsdag7u-18u
woensdag7u-18u
donderdag7u-18u
vrijdag7u-18u
zaterdag7u-12u
zondag----
Slide Down

Over steenpuin en betonpuin:

Steenpuin en beton zijn steenachtige materialen die veelal afkomstig zijn van de afbraak van gebouwen, zoals betonstukken, bakstenen, dakpannen, en ander steenafval.

Men moet er zich wel van vergewissen dat het betonwerk geen asbest bevat, want dan hoort dit bij het chemisch afval. Materialen zoals vloertegels, porselein, servies en aardewerk mogen dan weer wel in een container voor puin en beton gestort worden.

Bij de afbraak van gebouwen komt ook altijd ander afval vrij, zoals hout, gewapend beton en ijzer. Deze moeten apart gesorteerd worden. Wenst u geen aparte afzetcontainer hiervoor te huren, neemt u best één voor gemengd bouwafval.

 

Wel toegelaten:

 • Puin
 • Bakstenen
 • Beton
 • Pannen
 • Gewapend beton

Niet toegelaten:

 • Ytong
 • Cellenbeton
 • IJzer
 • Asbest
 • Asfalt (teerhouden of niet-teerhoudend)

 

Beschikbare containers:

 

Over grond met stenen:

Grond met stenen is een afvalstroom van ook propere grond maar deze bevat zowel grond als stenen. Dit komt voornamelijk van het uitgraven van opritten of funderingen, of bij tuinwerkzaamheden, waar de grond met stenen gemengd is. Je mag er dus zowel grond, aarde en zand als stenen instorten.

Men moet er echter wel op letten dat hier geen gewapend beton in terechtkomt, want ijzer hoort hier niet thuis. Ook voor het ophalen van kleigronden is er een andere formule in de verhuur beschikbaar.

 

Wel toegelaten:

 • Aarde
 • Zand
 • Stenen
 • Stabilisé

Niet toegelaten:

 • IJzer
 • Kleigrond
 • Asfalt (niet-teerhoudend)

 

Beschikbare containers:

 

Over leem, klein en graszoden:

Kleigrond is een okerkleurige zware grondsoort, die door zijn dichtheid zeer moeilijk te bewerken is. Veelal bij graafwerkzaamheden of bijvoorbeeld het aanleggen van de tuin komt er wel wat kleigrond vrij.

Veel is afhankelijk van de regio: niet alleen regio Ronse maar in tal van andere plaatsen in België is kleigrond bijna de directe ondergrond. Kleigrond is trouwens zeer voedzaam voor planten. Daarom dat kleigrond hoofdzakelijk te vinden is in de omgeving van de kust of aan rivieren.

Bij het storten van de kleigrond dien je er wel op te letten dat er geen andere materialen in vermengd zijn, zoals steentjes of ijzerafval. Door de natte structuur van dit type grond valt dit niet te scheiden

 

Wel toegelaten:

 • Kleigrond (natte grond)
 • Graszoden

Niet toegelaten:

 • Stenen
 • IJzer
 • Beton

 

Beschikbare containers:

 

Over bouwafval:

Bouwafval of bouw en sloopafval is een afvalstroom dat alle afval bevat dat tijdens het verbouwen, slopen of afbreken en opruimen van uw huis of woning vrijkomt. De bouwmaterialen zoals steenpuin, hyproc, hout, plastics kunt u hieronder kwijt.

Dit soort afval niet is niet verwarren met gewoon gemengd afval waarbij wordt bedoeld: alles wat vrijkomt voor groot huishoudelijk afval of grof vuil. Wij klasseren bouwafval als een product waarbij minstens 50% steenpuin en  betonpuin aanwezig is. Zoniet, wordt dit door ons aanzien als gemengd afval (grof vuil: zie hieronder).

Hebt u hier vragen over? Laat het ons weten en we maken u snel wegwijs in de mogelijkheden.

 

Wel toegelaten:

 • Steenpuin
 • Betonpuin
 • Faience
 • Cellenbeton
 • Gyproc
 • Ytong
 • Plastics
 • Hout

Niet toegelaten:

 • IJzer
 • Asbest

 

Beschikbare containers:

 

Over gemengd afval:

Gemengd afval is een afvalstroom dat alle types materialen bevat die kunnen geklasseerd worden onder de noemer "grof vuil". Het is in feite alle niet-gevaarlijk afval dat tijdens het opruimen of leegmaken van een woning moet afgevoerd worden. Meer bepaald alle grote stukken (gemengd onder elkaar) die tijdens opruimwerkzaamheden weg moeten. Gemengd afval komt dus hoofdzakelijk uit huishoudelijk gebruik dat te groot is voor de traditionele huisvuilophaling. In principe kan hier dus alles gemengd in opgenomen worden: van papier tot metaal, rubber, hout, plastic, zand, stenen, ijzer, WC potten, wasbakken, ...

Wat niet mag gestort worden , zijn materialen die schadelijke stoffen vrijgeven bij het verbranden zoals eternietplaten, autobanden, asbesthoudend materiaal, KGA (Klein Gevaarlijk Afval), accu's, koelkasten, ...

 

Wel toegelaten:

 • Alles
 • Papier en karton
 • Hout
 • Textiel
 • Kunststoffen
 • Metaal
 • Rubber
 • Inboedel / huisraad
 • Brandbaar

Niet toegelaten:

 • Eternit afval
 • Gevaarlijke afvalstoffen, zoals verf, mazouttanks, verontreinigde stoffen

 

Beschikbare containers:

 

Over hout afval:

Afbraakhout is een afvalstroom van alle houtafval dat afkomstig is van sloop- of verbouwingswerken. Voorbeelden van afbraakhout zijn deuren, paletten, vloerplanken, houten palen, spaanderplaten en MDF platen en zelfs meubels mogen in dit type container opgenomen worden.

Het afbraakhout mag niet vermengd zijn met andere materialen zoals stenen, glas of beton. Bent u niet zeker of dat je bepaald houtafval mag storten waar nog andere materialen aan hangen, zoals verf of scharnieren, bel ons dan gerust even op.

 

Wel toegelaten:

 • Paletten
 • Spaanderplaat
 • MDF
 • Meubels

Niet toegelaten:

 • Stenen
 • Glas
 • Plastics

 

Beschikbare containers:

 

Over groen afval:

Groenafval of tuinafval is een afvalstroom bestaande uit gemengd tuinafval dat kan gecomposteerd worden. Groenafval ontstaat bij het snoeien van struiken of bomen, bij de aanleg van tuinen of simpelweg bij het reguliere onderhoud van de tuin.

Wanneer je dergelijke container huurt, kan je perfect groenafval zoals takken, snoeihout, haagscheersel, resten van planten, bloemen en gras storten.

Materialen die niet bij het groenafval thuishoren zijn: grond, boomstammen en -stronken, stenen, keukenafval en mest. Daarvoor raden we eerder aan om een container voor boomwortels of gemengd bouwafval te huren.

 

Wel toegelaten:

 • Tuinhout
 • Takken
 • Snoeihout

Niet toegelaten:

 • Boomwortels
 • Boomstammen

 

Beschikbare containers:

 

Over boomstronken

Boomwortels is een afgeleide afvalstroom dat vrijkomt tijdens het rooien of vellen van bomen. Eigenlijk resulteren boomwortels in verschillende types groenafval: de takken, de stam, en de wortels. Ondanks dit scheiden wij alsnog boomwortels van specifiek groenafval. De boomwortels en de boomstronken worden gestort in deze container. De takken en al het overige groen, kunnen terecht in de groenafvalcontainer.

Soms is sorteren zelfs voordeliger, ook voor het huren. Wij vertellen u er alles over zodat u zo goedkoop mogelijk geholpen bent.

 

Wel toegelaten:

 • Boomwortels
 • Boomstronken

 

Beschikbare containers:

 

Over metalen:

Er bestaan uiteraard diverse metaalsoorten. Deze mogen samen worden aangeboden in ons sorteercentrum. Het is zeer belangrijk voor de latere recyclage dat deze metalen zuiver worden aangeboden.

Aangezien de recyclage van metalen niet door onszelf wordt gedaan, kunnen wij geen opbrengst betalen voor het aanleveren van metalen.

 

Wel toegelaten:

 • Alle soorten metalen

Niet toegelaten:

 • Verontreiniging: papier, hout, glas

 

Beschikbare containers:

 

Over papier en karton:

Papier of kartonafval is een afvalstroom dat enkel afval van zuiver papier en karton, zoals kartonnen dozen, eierdozen, tijdschriften, boeken, kranten, ... bevat. Bij papier en karton hoort bijvoorbeeld alle afval dat tijdens een opruim van archieven of kantoorruimten moet afgevoerd worden.

Het papier en karton wordt gerecycleerd en zo hergebruikt als krantenpapier, verpakkingspapier, golfkarton of voor nog tal van andere toepassingen. Niet-recycleerbaar papier en karton mogen niet in de container zoals behangpapier, geplastificeerd papier, cementzakken, broodzakken,... omdat deze niet zuiver meer zijn.

 

Wel toegelaten:

 • Papier
 • Karton

Niet toegelaten:

 • Geplastificeerd papier
 • Behangpapier

 

Beschikbare containers:

 

Over glas afval:

Glasafval is een afvalstroom dat bestaat uit verschillende soorten glas. Glas komt vooral vrij uit opruimwerkzaamheden waarbij vlak glas zoals ramen of glas afkomstig van deuren moet afgevoerd worden. Ook holglas zoals bokalen, flessen en glazen behoren ook tot deze stroom.

Glasafval is een zeer dankbaar materiaal doordat het gerecycleerd en hergebruikt wordt in de vorm van glaswol of nieuw glas en dus zo eindeloos opnieuw kan blijven gebruikt worden in verschillende vormen.

 

Wel toegelaten:

 • Glas (hol en bol glas)

Niet toegelaten:

 • Hout
 • Stenen
 • IJzer

 

Beschikbare containers:

 

Over eternit afval:

Eternit afval is vooral afkomstig van sloop- of verbouwingswerken van oudere gebouwen. Tegenwoordig worden enkel nog Eternitmaterialen gebruikt die in orde zijn voor de gezondheid. In tegenstelling tot vroeger bij de eerste generatie materialen, werd er eternietmateriaal gebruikt dat vezels bevatte die niet gunstig zijn voor de gezondheid. Daarom is het ook wettelijk verplicht om een big bag te gebruiken bij afbraakwerken van bv. eternietplaten. De big bag gaat een verspreiding van de vezels tegen. Enige voorzichtigheid bij het afbreken van eternietafval is dus wel geboden.

Bij het plaatsen van container voor eterniet afval wordt er standaard een zak meegeleverd van 30 kubiek. Deze dient door de klant dichtgemaakt te worden alvorens de container te laten ophalen.

Er kan ook eternit aangeleverd worden op ons sorteercentrum te Ronse. Dit dient in bigbags te worden gestopt van 1 kubiek. Deze bigbags moeten bij ons worden aangekocht. Daar de bigbags aan speciale vereisten dienen te voldoen, mag u geen gebruik maken van eigen bigbags.

 

Wel toegelaten:

 • Eternit

Niet toegelaten:

 • Steenpuin
 • Pannen
 • IJzer

 

Beschikbare containers:

 

Over Ytong

Ytong is een merknaam voor cellenbeton, vaak ook gasbeton genoemd. Dit is gemakkelijk te onderscheiden van beton door het opmerkelijk lager soortelijk gewicht.

Voor de verwerking van ytong is het belangrijk dat dit zuiver wordt aangevoerd.

 

Wel toegelaten:

 • Zuiver Ytong

Niet toegelaten:

 • Hout
 • Stenen en beton
 • IJzer